Executive Committee

Top > Executive Committee

Executive Committee

Koji Fumoto (Chair, Hirosaki University)
Hirofumi Daiguji (The University of Tokyo)
Kazuyoshi Fushinobu (Tokyo Institute of Technology)
Keisuke Horiuchi (Hitachi, Ltd.)
Hiroshi Iwai (Kyoto University)
Gota Kikugawa (Tohoku University)
Atsuki Komiya (Tohoku University)
Kosaku Kurata (Kyushu University)
Fujio Kuwahara (Shizuoka University)
Koji Miyazaki (Kyushu Institute of Technology)
Satoru Momoki (Nagasaki University)
Masahiro Motosuke (Tokyo University of Science)
Yoshihiro Serizawa (Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation)
Masahiko Shibahara (Osaka University)
Junichiro Shiomi (The University of Tokyo)
Hiroshi Suzuki (Kobe University)
Yutaka Tabe (Hokkaido University)
Yoshihiro Taguchi (Keio University)
Kazuya Tatsumi (Kyoto University)
Shohji Tsushima (Osaka University)

Local Committee

Atsuki Komiya (Chair, Tohoku University)
Takahiro Adachi (Akita University)
Masato Akamatsu (Yamagata University)
Shinji Ebara (Tohoku University)
Takashi Fukue (Iwate University)
Akira Hoshi (Tohoku Gakuin University)
Satoshi Ito (Tohoku University)
Gota Kikugawa (Tohoku University)
Masakazu Nozawa (National Institute of Technology, Akita College)
Junnosuke Okajima (Tohoku University)
Masaaki Okuyama (Yamagata Uversity)
Yasuhiro Saito (Tohoku University)
Shigemitsu Shuchi (Akita Prefectural University)
Shinichiro Wakashima (National Institute of Technology, Ichinoseki College)
Kaoru Yasuhara (Yamagata University)